Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sonkajärven Eukonkanto Oy
Lyseotie 1
74300 Sonkajärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna-Reetta Väänänen
toimisto@eukonkanto.fi
puh. +358 (0) 45 129 0505

3. Rekisterin nimi
Sonkajärven Eukonkanto Oy:n osallistuja- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhteiden hoitaminen (pääsylippujen ja ilmoittautumisten ostaminen, myynti, varaaminen, markkinointi, tiedottaminen). Tulostietoja, joissa esiintyy myös asiakkaan nimi, seura, ikäluokka sekä kilpailutulos, voidaan julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla ja luovuttaa tilastointia varten. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja riippuen siitä, onko kyseessä tuotteen tai pääsylipun osto vai kilpailijaksi ilmoittautuminen.

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi, kotimaa, t-paidan koko, harrastukset
  • Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä
  • Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä
  • Tiedot asiakassuhteen sisällöstä, ostetuista palveluista ja maksutapahtumista
  • Tiedot kilpailutapahtumissa saavutetuista tuloksista
  • Tiedot sarjoihin tai joukkueisiin osallistumisesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Osallistujatietoja luovutetaan medialle. Osallistujatiedot luovutetaan myös ulkopuoliseen ajanottojärjestelmään, jonka tiedot julkaistaan yleisölle. Muita rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto
Jos digitaaliseen muotoon tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään valvotussa tilassa ja siten, että vain rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.
B) Automaattisella Tietojenkäsittelyllä (ATK) käsiteltävät tiedot
Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat yhdistyksen lukitussa huoneistossa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen palveluksessa olevat ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostina rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen toimisto@eukonkanto.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostina rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen toimisto@eukonkanto.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta varten.